dream alone pale ale heart of darkness

DREAM ALONE PALE ALE

Sắc vàng tía đặc trưng. Thoảng hương quýt và xoài. Vị đằm trung bình, vừa vặn. Hậu vị ngọt ngào vị đào, cam chanh và việt quất. Dream Alone Pale Ale đại diện cho dòng bia kiểu Mỹ chỉ sử dụng một loại hoa bia Mosaic.

5.7 ABV

37 IBU

CAC DONG BIA KHAC

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram