heart of darkness personalised beer can

BIA MANG DẤU ẤN CỦA RIÊNG MÌNH

Bia Kurtz's Insane IPA trứ danh nay đã có mặt với phiên bản khắc tên tuỳ thích và số lượng vô cùng giới hạn!

Each order is packed with FOUR CANS of our Kurtz's Insane IPA personalised with a name of your choice! Perfect for Christmas or Tết gifting!

Quý khách vui lòng điền vào mục “ghi chú” nội dung quý khách muốn trên lon bia, nếu quý khách muốn nhiều tên khác nhau, vui lòng hãy thêm dấu phẩy ở giữa mỗi tên.
Chú ý tên khắc có giới hạn 18 kí tự. Cần có CMND trên 18+ tuổi khi quý khách nhận hàng. Quý Khách vui lòng nhận sản phẩm tại quán bar Heart of Darkness Saigon trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2022 đến ngày 09/01/2023
ĐẶT HÀNG
heart of darkness personalised beer can

BIA MANG DẤU ẤN CỦA RIÊNG MÌNH

Bia Kurtz's Insane IPA trứ danh nay đã có mặt với phiên bản khắc tên tuỳ thích và số lượng vô cùng giới hạn!

Each order is packed with FOUR CANS of our Kurtz's Insane IPA personalised with a name of your choice! Perfect for Christmas or Tết gifting!

Quý khách vui lòng điền vào mục “ghi chú” nội dung quý khách muốn trên lon bia, nếu quý khách muốn nhiều tên khác nhau, vui lòng hãy thêm dấu phẩy ở giữa mỗi tên.
Chú ý tên khắc có giới hạn 18 kí tự. Cần có CMND trên 18+ tuổi khi quý khách nhận hàng. Quý Khách vui lòng nhận sản phẩm tại quán bar Heart of Darkness Saigon trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2022 đến ngày 09/01/2023
ĐẶT HÀNG

ORDER YOUR CUSTOM BEER FOURPACK!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram