SAI GON (TP HCM)

31D Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam
Mở Cửa Hằng Ngày, 12 Giờ Trưa - 12 Giờ Sáng 
DAT BANDAT HANG

SINGAPORE

1 Keong Saik Rd., Singapore 089109
Monday-Thursday, 2pm-10:30pm
Friday-Sunday, 12pm-10:30pm
DAT BANDAT HANGTHUC DON
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram